Audi Việt Nam hoạt động theo phương châm sống có trách nhiệm với xã hội và đương đầu với những phát triển và thách thức hiện tại.

Công ty thúc đẩy các công việc tình nguyện và các dự án xã hội, trọng tâm là các dự án và hoạt động đóng góp cho giáo dục và đào tạo, cho tương tác xã hội và cho các mục đích từ thiện và nhân đạo. Ví dụ, đối với đại dịch Covid đang gây ảnh hưởng tại Việt Nam và trên toàn thế giới, Audi đã cung cấp viện trợ cho các cơ sở y tế và xã hội và đã nhận được sự cám ơn và ghi nhận của thành phố.

Audi đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát và nhận thấy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn rất nhiều người dân, gia đình đang gặp muôn vàn khó khăn, nhất là trong giai đoạn cả nước đang cùng chung tay chống đại dịch Covid. Audi Việt Nam đã thống nhất tài trợ cho tỉnh Đắk Nông 8 căn nhà tình nghĩa trị giá 640 triệu đồng được phân bổ về:UBMT Tổ quốc huyện Đăk R Lấp: 2 tấn gạo

Huyện Đắk R Lấp

  • UBMT Tổ quốc huyện Đăk R Lấp: 2 tấn gạo
  • 2 căn nhà tình nghĩa cho Cơ quan Quân sự Huyện Đắk R’Lấp: trị giá 160.000.000 VNĐ
  • 3 căn nhà tình nghĩa cho UBND Huyện Đắk R’Lấp; trị giá 240.000.000 VNĐ
  • Tài trợ thiết bị cho trường THCS Trần Quang Khải – xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông: trị giá 100.000.000 VNĐ

Huyện Cư Jút – tỉnh Đắk Nông

  • 3 căn nhà tình nghĩa trị giá 240.000.000 VNĐ

“Là một công dân tốt, Audi Việt Nam là một thành viên tích cực và là một phần của xã hội. Cả đơn vị nhập khẩu chính thức cũng như nhà phân phối chính thức Audi tại Việt Nam đều thực hiện trách nhiệm xã hội và cam kết hướng tới một tương lai đáng sống tại Việt Nam”, ông Laurent Genet – Tổng Giám Đốc, nhà nhập khẩu chính thức Audi tại Việt Nam khẳng định.