Được sở hữu bởi chương trình Truyền hình Trong Thế Giới Xe HTV7

Hiển thị: 1 KẾT QUẢ
Nổi bật Tin Trong Nước Xe 360

Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn Euro 5 tại Việt Nam: Các thành viên VAMA đã sẵn sàng

Theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Tính đến thời điểm hiện tại, các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô …