Với mục tiêu trở thành công ty cung cấp giải pháp bền vững hướng đến năm 2050, Bridgestone đang tích cực thực hiện kế hoạch dài hạn tại Việt Nam dựa vào những giá trị bền vững trong “Cam kết E8 từ Bridgestone”.

Mới đây, tập đoàn Bridgestone công bố ra mắt “Cam kết E8 từ Bridgestone”, từng bước thực hiện những hoạt động bền vững, tạo nên những chuyển đổi tích cực hướng đến mục tiêu trở thành công ty cung cấp giải pháp bền vững vào năm 2050.

“Cam kết E8 từ Bridgestone” bao gồm 8 giá trị tiêu biểu bắt đầu bằng 8 chữ “E” trong tiếng Anh (Energy – Năng lượng, Ecology – Sinh thái, Efficiency – Hiệu quả, Extension – Mở rộng, Economy – Kinh tế, Emotion – Cảm xúc, Ease – Yên tâm, và Empowerment – Trao quyền). Cam kết này kết nối mọi mặt trong lĩnh vực kinh doanh và định hướng cho mọi quyết định xuyên suốt quá trình phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp của Bridgestone. Với mục tiêu hỗ trợ hiện thực hóa hình dung về một xã hội bền vững, Tập đoàn Bridgestone mong muốn nhận được niềm tin của thế hệ tương lai.

Sau một năm công bố Cam kết E8, Bridgestone Việt Nam đã và đang triển khai và hiện thực hóa các cam kết với các dự án năng lượng tái tạo tại nhà máy sản xuất lốp ở Hải Phòng, sản phẩm này ứng dụng công nghệ Enliten dành cho lốp xe điện tại thị trường Việt Nam, song song với việc duy trì các hoạt động đóng góp cho xã hội khác.

Sản phẩm ứng dụng công nghệ Enliten được sản xuất đại trà trong năm 2023 tại nhà máy Bridgestone Việt Nam ở Hải Phòng và dự kiến được giới thiệu ra thị trường vào nửa cuối năm 2023. Là sáng kiến mang bốn giá trị trong Cam kết E8 gồm năng lượng (Energy), kinh tế (Economy), hiệu quả (Efficiency) và sinh thái (Ecology), Enliten là công nghệ cốt lõi trong việc tạo ra các sản phẩm mang tính bền vững. Lốp xe sản xuất với công nghệ này sẽ được giảm đáng kể trọng lượng và lực cản lăn, tăng tuổi thọ sử dụng, từ đó giúp tiết kiệm nguồn nguyên liệu thô, giảm tác động đến môi trường.

Ngoài ra, cuối năm nay, nhà máy Bridgestone tại Hải Phòng cũng sẽ bắt đầu chuyển đổi sang sử dụng nguyên liệu sinh khối (Biomass) trong sản xuất, góp phần đạt mục tiêu toàn cầu của Tập đoàn Bridgestone là trong năm 2030 giảm 50% khí thải CO2 so với 2011. Cụ thể, công ty sẽ tiến hành thay thế các nồi hơi sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng nồi hơi chạy bằng Biomass, giảm đáng kể lượng khí CO2 thải ra môi trường.

Bên cạnh đó, Bridgestone Việt Nam cũng đang nghiên cứu tính khả thi để ứng dụng hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy, một giải pháp năng lượng tái tạo phổ biến.  Việc sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất chính là cam kết trong giá trị về sinh thái (Ecology) và năng lượng (Energy) thuộc “Cam kết E8 từ Bridgestone”.

Ông Naoki Inutsuka chia sẻ về Cam kết E8 của Bridgestone

Không chỉ dừng lại ở hoạt động sản xuất, bắt đầu từ năm 2019, Bridgestone Việt Nam cũng triển khai dự án “Chiếc cầu nối nhịp tri thức” trên khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam. Trong năm 2022, Bridgestone Việt Nam vừa khánh thành chiếc cầu thứ 7 và 8 tại tỉnh Tiền Giang và tỉnh Thanh Hóa. Dự án nhằm hiện thực hoá giá trị trao quyền (Empowerment), giúp các địa phương vùng sâu vùng xa thay thế cây cầu đã xuống cấp và mang lại một con đường đến trường an toàn trẻ em ở khu vực nông thôn. Bridgestone Việt Nam cam kết xây dựng 2 “Chiếc cầu nối nhịp tri thức” trên khắp Việt Nam mỗi năm.

Với Cam kết E8, hướng đến năm 2050, Bridgestone không ngừng tiếp tục cung cấp giá trị xã hội và giá trị cho người tiêu dùng với tư cách một công ty cung cấp giải pháp bền vững, đồng thời giúp tập đoàn có được sự tin tưởng của các thế hệ tương lai.