Home manhinhcamungtrenxeoto manhinhcamungkhongcham muaxejaguar giaxejaguar muaxelandrover giaxelandrover capnhatgiaxejaguar capnhatgiaxelandrover

Thẻ: manhinhcamungtrenxeoto manhinhcamungkhongcham muaxejaguar giaxejaguar muaxelandrover giaxelandrover capnhatgiaxejaguar capnhatgiaxelandrover

Bài viết
Jaguar Land Rover phát triển màn hình cảm ứng không chạm

Jaguar Land Rover phát triển màn hình cảm ứng không chạm

Công nghệ màn hình cảm ứng không chạm được phát triển bởi Jaguar Land Rover và trường Đại học Cambridge sẽ giúp các tài xế giữ tập trung trên đường và giảm sự lây lan của vi rút và vi khuẩn trong thế giới chống lại COVID-19. Công nghệ đã được cấp phép bằng sáng...