Hồng Kỳ S9 là bước đi đầu tiên của Silk FAW Automotive trước xu thế của những dòng xe hiệu suất cao sử dụng công nghệ hybrid. Mẫu siêu xe Hồng Kỳ S9 đã chính thức được giới thiệu tại Tuần lễ Thiết kế Milan 2021. Đây là sản phẩm của Silk FAW Automotive, một thương hiệu liên kết giữa Silk EV và FAW.

Hồng Kỳ S9 được sản xuất với mục tiêu đối đầu trực tiếp với những sản phẩm đến từ Italy như Ferrari, Lamborghini hay Pagani.