Nghe nhiều người bảo rằng, Miền Tây Nam bộ ẩn chứa nhiều cảnh sắc thiên nhiên được ví như bức tranh sông nước hữu tình. Trăm nghe không bằng một thấy, mới đây, ekip Trong thế giới xe đã có chuyến hành trình về với vùng sông nước Cửu Long, cùng một “người bạn” đồng hành đến từ “gia đình” Nissan Việt Nam.