HOT NEWS

VIDEO


Khám phá "động" xe cổ tại Sài Gòn

20-07-2015 13:07:02 4078 lượt view

Thú chơi nào cũng lắm công phu, có chiếc xe dọn vài giờ là xong còn có chiếc cả đời mãi không lăn bánh được.

BÌNH LUẬN