Thẻ: RichardBranson VirginGalactic typhuRichardBranson landrover defender2020 giaxelandroverdefender testxe laithuxe danhgiaxe reviewxe

Bài viết
Land Rover hỗ trợ Virgin Galactic trong chuyến bay lên không gian đầu tiên

Land Rover hỗ trợ Virgin Galactic trong chuyến bay lên không gian đầu tiên

Land Rover là một phần của sứ mệnh khi Virgin Galactic hoàn thành chuyến bay không gian có phi hành đoàn đầu tiên, với người sáng lập ông Richard Branson là một trong bốn Chuyên gia Sứ mệnh. Tàu SpaceShipTwo Unity đi cùng với bốn Chuyên gia Sứ mệnh và hai phi công trên tàu....