Home Fordranger fordeverest fordtransit fordtourneo fordf150 f150series fordranger rangerraptor giaxeford ford2020 capnhatgiaxeford trunghoacarbon biendoikhihau hieuungnhakinh

Thẻ: Fordranger fordeverest fordtransit fordtourneo fordf150 f150series fordranger rangerraptor giaxeford ford2020 capnhatgiaxeford trunghoacarbon biendoikhihau hieuungnhakinh

Bài viết
Ford tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu, đặt mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050

Ford tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu, đặt mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050

Theo Báo cáo Phát triển Bền vững hàng năm lần thứ 21, tập đoàn Ford Motor đã tuyên bố mục tiêu của hãng – trung hòa carbon trên toàn cầu trước năm 2050. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đặt ra các mục tiêu ngắn hạn để giải quyết những vấn đề cấp bách về...