Chương trình Bình chọn XE CỦA NĂM 2022

OTOFUN và OTOSAIGON chính thức mở Chương trình Bình chọn XE CỦA NĂM 2022. Đây là chương trình Bình chọn XE CỦA NĂM đầu tiên quy mô toàn quốc.

Chương trình bình chọn XE CỦA NĂM 2022 bao gồm các giải sau đây:

 • Giải XE CỦA NĂM 2022 dành cho xe được yêu thích nhất ra mắt trong năm 2021
 • 15 giải Xe được yêu thích nhất phân khúc, dành cho những xe được yêu thích nhất của phân khúc tương ứng.
 • Giải Xe Xanh của năm dành cho xe tiên phong về việc sử dụng nguồn nhiên liệu thân thiện môi trường
 • Giải Xe Ấn tượng của năm dành cho mẫu xe có những đột phá về thiết kế hoặc công nghệ trong phân khúc, hoặc khai mở một phân khúc mới

Cách thức bình chọn

 • Việc bình chọn sản phẩm được thực hiện tại địa chỉ www.xecuanam.vn
 • Để tham gia bình chọn, người dùng sử dụng tài khoản đã có trên cộng đồng Otofun.net hoặc Otosaigon.com, hoặc tài khoản Google hoặc Facebook.
 • Ngoài ra người đã bình chọn chương trình XE CỦA NĂM 2022 cũng có thể đăng ký tài khoản với số điện thoại và email đã có trước đây trên hệ thống.

Giai đoạn 1 – Bình chọn của Cộng đồng

 • Trang bình chọn được mở cho người dùng từ 11h ngày 10/03/2022 và đóng vào lúc 23h59 ngày 20/03/2022.
 • Người tham dự đăng nhập vào website Xecuanam.vn, thực hiện bình chọn Xe yêu thích nhất ở 15 phân khúc.
 • Mỗi phân khúc người tham dự được bình chọn một xe yêu thích nhất.
 • Người tham dự có thể thay đổi việc bình chọn bất kỳ lúc nào trong thời gian hệ thống bình chọn đang mở.
 • Kết quả bình chọn được hiển thị theo thời gian thực trên trang Xecuanam.vn

Giai đoạn 2 – Chấm điểm của Hội đồng Giám khảo

 • Trang bình chọn cho các thành viên của Hội đồng Giám khảo được mở từ 08h00 ngày 21/03/2022 và đóng vào lúc 23h59 ngày 25/03/2022.
 • HĐGK chấm điểm 3 xe đứng đầu mỗi phân khúc theo bình chọn của cộng đồng. Tổng bình chọn của cộng đồng và bình chọn quy đổi của Hội đồng Giám khảo sẽ quyết định mẫu xe nào trở thành xe được yêu thích nhất phân khúc và XE CỦA NĂM 2022. Hội đồng Giám khảo cũng quyết định xe được vinh danh Xe Xanh của năm và Xe Ấn tượng của năm 2022.

Lễ công bố và trao giải XE CỦA NĂM 2022

Lễ Công bố và trao giải XE CỦA NĂM 2022 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 30/03/2022.